Victoria events

Huisregels voor feesten

Victoria events

Tijdens alle feesten dienen de bezoekers zich te houden aan de huisregels van Victoriaevents.


Ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie
U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie.

Verdovende en hallucinaties opwekkende middelen
U mag geen hard- of softdrugs gebruiken. Wordt u betrapt op bezit of gebruik, dan volgt verwijdering.

Wapens
U mag geen wapens op zak hebben. Ook een groot zakmes wordt als wapen gezien. Wordt u gesnapt, dan waarschuwen wij de politie.

Agressie
Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.

Hinderlijk en aanstootgevend gedrag
Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering.

Eigen consumpties
U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen.

Toiletgebruik
Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is dus niet toegestaan.

Eigendommen
U mag eigendommen van de vereniging niet mee naar buiten nemen. Dit geldt ook voor glazen, flessen of lege blikjes. Eventuele schade zal op de veroorzaker daarvan worden verhaald.

Eigendommen van bezoekers
DKV Victoria en Victoria events kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen van bezoekers.

Verloren en gevonden voorwerpen
Als u een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij de bar in te leveren.

Op en rond de sportvelden/clubhuizen
Het is niet toegestaan rond de clubhuizen en/of de velden te hangen en te lopen. Het feest is binnen en niet buiten! De eerste keer volgt een waarschuwing, de tweede betekent verwijdering van het terrein.

Overtreding van de huis- en gedragsregels
Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, mag u door Victoria events meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld. Alle aanwijzingen van Victoria events dienen opgevolgd te worden.

Er zijn regels