Nieuws

ALV op 27 oktober

Langs deze weg willen we jullie uitnodigen voor de algemene ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op 27 oktober 2021 om 19.30 uur in ons clubgebouw.


De ALV is het jaarlijkse moment om met het bestuur en met andere leden in gesprek te gaan over het (gevoerde) beleid en de toekomstplannen van DKV.
We horen heel graag wat jullie ideeën, vragen, opmerkingen en tips zijn, dus wees erbij!
Stuur je inbreng naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Tot slot nog even kort waar we rekening mee moeten houden, gezien de nog geldende corona maatregelen:
Een ALV mag, met de huidige corona maatregelen, plaatsvinden in een afgebakend deel van de kantine. Dit deel wordt dan niet meer als kantine gezien. Er mogen geen consumpties genuttigd worden. Buiten mag dat wel. 
​​​Voor het bijwonen van een ALV is geen corona toegangsbewijs nodig.

Afmelden graag via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De agenda met bijbehorende stukken zijn vooraf verstuurd.